Новости

Digitālais mācību līdzeklis robotikā

Ir pagājis viens gads kopš ROBO HUB komanda uzsākusi darbu pie projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML) Kā mums līdz šim gājis un kas paveikts? 2020. g. bijis pārsteigumiem bagāts jebkuram no mums. Covid 19 ierobežošanas pasākumi robotikas skolas ROBO HUB mācību darbu ietekmēja…

Читать больше

DMML izstrādes progress

2020. g. sākumā SIA ROBO HUB komanda uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” realizāciju. DMML tiek izstrādāts pēc 2019.gada septembrī Ministru kabinetā pieņemtā, pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības standarta, kas sniegs skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, –…

Читать больше

Работа реализации проекта ЕС фонда в области разработки цифрового учебно-методического пособия успешно продолжается

ROBO HUB успешно продолжает реализовать проект Европейского Социального фонда, несмотря на вызов вируса COVID-19 Благодаря переструктурированию стиля работы и использованию современных технических возможностей, была реализована дистанционная работа.  Без опозданий были проведены онлайн собрания как с работниками, так и с деловыми партнерами. Для разработки материалов, хранения документации и фиксации задач,…

Читать больше

SIA ROBO HUB приступает к реализации проекта ЕС фонда в области разработки цифрового учебно-методического пособия

Второго января этого года предприятие SIA ROBO HUB приступило к реализации проекта Европейского Социального фонда «Цифровое учебно-методическое пособие по образовательной робототехнике для дошкольных учреждений и основой школы».         Цель проекта – разработать и ввести в дошкольных учреждениях и основной школе цифровое учебно-методическое пособие в области образовательной робототехники.

Читать больше