Ir pagājis viens gads kopš ROBO HUB komanda uzsākusi darbu pie projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML)

 

Kā mums līdz šim gājis un kas paveikts?

2020. g. bijis pārsteigumiem bagāts jebkuram no mums. Covid 19 ierobežošanas pasākumi robotikas skolas ROBO HUB mācību darbu ietekmēja negatīvi, bet labā ziņa ir tā, ka bija papildus laiks pievērsties DMML izstrādes darbam. Jāpiebilst, ka krīzes izraisītā attālinātas mācīšanās pieredze ir lieliski noderējusi darbā pie mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes. Ārkārtas situācija valstī ļoti strauji lika mainīt ierasto mācīšanās kārtību. Mūsu ikdienā strauji “ienāca” digitālie rīki.

Skolotāja lomā piespiedu kārtā bija jāiejūtas lielākajai daļai Latvijas bērnu vecākiem. Nereti sabiedrībā tika diskutēts par attālinātās mācīšanas procesa darba metodēm. Lielākais izaicinājums skolotājiem mācot attālināti ir nodot precīzi informāciju lai bērniem ir skaidri izprotams darba uzdevums.

Ņemot vērā gūto pieredzi veidojam Digitālo mācību līdzekli, kas paredz mācīšanos ar skolotāja palīdzību, kā arī pašvadītu mācīšanos. Lietotājs varēs pieslēgties kā vecaks vai kā skolotājs. Skolotāja profilam ir paredzēta iespēja veidot klases un reģistrēt skolēnus klasēs pa pāriem. Paredzēti arī interaktīvie pārbaudes darbi ar vērtēšanas skalu. Skolotāja profilā būs pieejami metodiskie materiāli par katru nodarbību atsevišķi. Katra DMML robotikas nodarbība ir izstrādāta tā lai to spētu vadīt pedagogs bez iepriekšējas pieredzes robotikā.

DMML robotikā tiek veidots ar mērķi radīt skolēniem interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un izprast starppriekšmetu likumsakarības. Konstruēšana, modelēšana un programmēšana ir pamatā bērnu izpratnei par tehnoloģijām un to darbibas pamatprincipiem.

Digitālais mācību līdzeklis robotikā latviešu valodā būs pieejams jau 2021. g. nogalē.