Ar vien vairāk tiek uzsvērts, ka Latvijā trūkst eksakto zinātņu jeb STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) speciālistu. Strauji attīstoties tehnoloģijām un robotizācijai, Latvijas mācību iestādes pastiprināti izrāda interesi par STEM.Tradicionālā veidā STEM priekšmeti tiek pasniegti atsevišķi un tas ir nepietiekami lai veidotu bērniem izpratni par procesu mijiedarbību.

Roboti un robotikas nodarbības, STEM roboti bērniem

Robotika izglītībā veicina bērnu attīstību un spēju pielietot dažādus integrētus mācību priekšmetus rezultāta sasniegšanai. Robotu projektēšana, izstrādāšana un programmēšana sniedz bērniem izpratni par lietu kopsakarībām tehnoloģijās un sadzīvē. Šīs apmācības bērni veiksmīgi uzsāk no 3 gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un apgūst robotiku arī pēc vidusskolas. Robotika skolās un pirmsskolās ir instruments, kas tiek pielietots lai atvieglotu mācīšanas procesu un padarītu mācīšanos jautru, radot interesi par eksaktajām zinātnēm jeb STEM. Robotikas apguve kļūst par stūrakmeni jauno tehnoloģiju mainīgajā pasaulē. Globalizācija un IT tehnoloģiju straujā attīstība paredz ieviest mācību priekšmetus, kuru pamatā ir sistemātiski problēmrisinājumi nevis atsevišķu, nesaistītu priekšmetu apguve.

Pēdējos gados ir uzsāktas daudzas programmas, kas apvieno STEM un robotiku, kas veicina un atvieglo šo mācību veidu skolās, sākot ar pirmsskolas iestādēm un sākumskolām. Lego Education, Makeblock, UBTECH Robotics, VEXEdison, TTS, Ozobot, Kitronik u.c. ir uzņēmumi, kas ražo robotus izglītībai un ir ieviesuši programmas ar mērķi padarīt eksakto zinātņu jeb STEM kursu vienkāršāku, interaktīvāku, interesantāku un aizraujošāku. Tiek izmantoti STEM draudzīgi roboti, lai mācītu inženierzinātņu pamatu koncepcijas, projektēšanu, būvniecību, testēšanu, izstrādi un programmēšanas pamatus. Studenti sadarbojas un izstrādā robotus, lai atrisinātu sadzīvei pietuvinātas problēmas.

Roboti palīdz attīstīt bērnu interesi par tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, datorika, inženierzinātnes, bioloģija un tehnoloģijas. Mācīšanās process ir jautrāks un rezultāta sasniegšana aizņem mazāk laiku, nekā pielietojot tradicionālos mācīšanas veidus. Skolēni iesaistās mācīšanās procesā intensīvāk, jo informācija tiek pasniegta bērnam saprotamā veidā, izmantojot robotikas tehniku un datoru. Rezultātā skolēns nezaudē interesi par izzināšanas procesu. Katra teorija tiek pielietota praksē modelējot robotizētus mehānismus. Ir svarīgi lai mācību programma ir izstrādāta secīgi no vieglākā uz grūtāko. Pasniedzēja uzdevums ir vadīt STEM mācību procesu tā lai jaunieši turpinātu apgūt eksaktās zinātnes arī pēc pamatskolas.

Robotika ir mācību metode, kas ir pierādīta kā veiksmīga visiem bērniem, tostarp bērniem ar autiska spektra traucējumiem (autismu). Arvien vairāk pirmsskolas iestādes un vidusskolas Latvijā atzīst robotiku kā nepieciešamību un ievieš to kā daļu no mācību programmas. “Robotikas skola ROBO HUB” ir  Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes Valsts dienestā reģistrēta izglītības iestāde, kuras radītais mācību saturs tiek plaši pielietots skolās un pirmsskolas mācību iestādēs Latvijā. Mācību programmas tiek izstrādātas balstoties uz ārvalstu praksi un pielāgotas Latvijas bērnu uztveres līmenim. Robotikas izmantošana izglītībā strauji aug visās attīstītajās pasaules valstīs. Izglītības robotu ražotāji aktīvi strādā Lielbritānijā, Indijā, Vācijā, Dienvidkorejā, Malaizijā, Spānijā, Šveicē, Ķīnā un skolas iegādājas robotikas tehniku, lai sagatavotu bērnus nākotnes profesijām. Arī Latvijā ir uzņēmums Robot-Nest, kas ražo robotikas tehniku robotus bērnu izglītībai jau vairāk kā 10 gadus. RoboPlay.lv viedveiklā ir pieejami roboti skolām un pirmsskolām, piemēram, Lego Mindstorms un Makeblock, kā arī vienkārši programmējami roboti, piemēram, Sphero bumbas .

Galvenais ieguvums mācību procesā izmantojot robotikas tehniku, ir spēja atrisināt problēmu praktiski veicot eksperimentus  un ciešot neveiksmes. Inovatīvas domāšanas pamatā ir spēja redzēt lietu kopsakarības. Studenti analizē, pēta un domā radoši, lai sasniegtu risinājumu.  Pielietojot STEM students spēj risināt problēmas radot novatoriskus risinājumus. Robotika izglītībā ir atdzīvinājusi STEM uzturot bērnu interesi par mācību priekšmetiem. Robotikas skolas ROBO HUB vadošie speciālisti ir pārliecināti, ka robotikas kā mācību priekšmeta integrēšana izglītības sistēmā palīdzēs sagatavojot nākotnei aktuālu profesiju speciālistus.